Abonneren  Inloggen

Megaverhuizing in een bizarre periode

27 oktober 2022

De 100 man tellende ‘boekjesfabriek’ Veldhuis Media verhuisde in de eerste helft van 2022 van Raalte naar Meppel. Een operatie die wereldwijd aandacht krijgt. Die mega-operatie gebeurde in een voor de branche bizarre economische situatie met exploderende papier- en energieprijzen. In augustus spraken we met ondernemers en eigenaren Oscar Jager en Erwin de Lange.

Eerst maar even over de mega-operatie. In de ‘boekjesfabriek’, zoals ondernemers en eigenaren Oscar Jager en Erwin de Lange hun bedrijf graag noemen, draaien de drukpersen elke dag van de week 24 uur per dag. ‘Het licht staat daar altijd aan.’ En dat moest tijdens de verhuizing natuurlijk doorgaan. Maar hoe plan je dat? Je weet dat je op een moment drukpersen en nabewerkingsmachines stil moet zetten. En je weet ook dat de af- en opbouw van elke te verplaatsen pers minimaal 6 weken duurt. De daarvoor uitgekiende en gerealiseerde planning trekt nu wereldwijd aandacht.

Verhuisproces van 3 maanden

De mannen kijken tevreden terug op de mega-verhuisoperatie die plaatsvond van begin januari tot begin mei. Het is gegaan, zoals gepland. De Lange: ‘We hebben op het geheel een paar dagen vertraging opgelopen. Productie op twee locaties heeft toch effect op je efficiency. Toen drukten we deels nog in Raalte, terwijl de nabewerking al in Meppel stond. Het inpakken en op pallets plaatsen voor transport van Raalte naar Meppel kostte meer tijd dan ingeschat. En het sociale aspect, het wennen aan de nieuwe werkplekken, vergde af en toe wat meer begeleiding.’

Het Walhalla van de ‘boekjesfabriek’, de drukkerij. Naast elkaar staan 5 Komori-persen: 4 achtkleuren- en een vijfkleurenpers. En er is nog ruimte voor meer.

Planning samen met Komori

‘We hebben in deze periode veel gehad aan de samenwerking met Komori, Wifac en AtéCé,’ zegt Jager. De Lange: ‘Qua machines kan je zeggen dat de binderij het pakkie-an was voor Wifac en de drukkerij voor Komori. Die laatste heeft zich ingespannen om een planning te realiseren die er voor zorgde dat de drukkerij niet zou inboeten aan productiecapaciteit.’ De basisgedachte er achter was dat in het hele plan de aanschaf van 3 nieuwe persen was ingecalculeerd, 2 achtkleuren en 1 vijfkleuren. De twee nieuwe achtkleurenpersen zijn in Meppel opgebouwd, direct nadat de vloer gereed was. Toen die, nog productievere, generatie eenmaal draaide, kon de productieniveau-balans gevonden worden bij af- en opbouw van de 2 achtkleurenpersen die mee-verhuisden.

In totaal is het persenarsenaal met 1 uitgebreid en levert dat samen met die hogere productiviteit een capaciteitsuitbreiding op van zo’n 30%. Deze doordachte operatie in samenwerking met Komori is ook voor de persenfabrikant iets om trots op te zijn. Komori heeft daar een filmpje van laten maken, waarbij Jager en De Lange vertellen over het proces. Dit filmpje is in 12 taalversies beschikbaar en wereldwijd gedistribueerd. Geen wonder dat de filmsterren van de grafimedia-industrie regelmatig belangstellende Komori-relaties vanuit de hele wereld ontvangen. Zoek maar op YouTube.

Gestart in 2002

Het vorige interview, de vooruitblik op de verhuizing, vond plaats in december in het oude pand in Raalte -gepubliceerd in PRINTmatters 1 2022-. Een bomvolle locatie waar de uitbreiding benodigd voor groei niet mogelijk bleek. In die gemeente startten de ondernemers 20 jaar terug hun samenwerking met ‘anderhalve drukpers, 13 man personeel en een snijmachine’. Al snel kozen de mannen voor concentratie op boeken, brochures en magazine; uit katernen opgebouwde drukwerkproducties. Nu, augustus 2022, lopen we door een enorm pand met 9000 m2 vloeroppervlak en ondertussen 104 man personeel. ‘En we zoeken nog meer vakmensen,’ zegt Jager. De Lange: ‘We hebben ons machinepark verjongd, met de logistiek en de vierkante meters kunnen we goed uit de voeten en de capaciteit is opgeschaald. Het bedrijf is daarmee klaar voor de toekomst.’

Extreme productiviteitsverbetering

We volgen het productieproces en zien 1 man in een ruimte met 3 plaatbelichters. ‘Die zorgt voor zo’n 1400 offsetplaten per dag,’ aldus De Lange. Jager: ‘Ik startte ooit op zo’n afdeling. Daar maakten we met 10 man een paar honderd platen per dag. De productiviteit bij grafimediabedrijven is extreem toegenomen. Dat is een hele positieve kant van de industrie die best vaker belicht mag worden. Automatisering is altijd al key bij Veldhuis Media, maar er is nog een belangrijke slag geslagen. Jager: ‘We hebben het afgelopen half jaar samen met een Amerikaans bedrijf gewerkt aan een complete automatisering van de planning. Een helse klus, die geslaagd is. Alle order-informatie wordt continu ge-update en verwerkt tot een zo efficiënt mogelijke orderstroom. Fantastisch.’

De nieuwe locatie van Veldhuis Media is ook aan de buitenzijde een plaatje

Geen LED UV inkt

De ‘gewone’ full colour inkten gaan vanuit vaten via een buizensysteem naar de drukpersen. De Lange: ‘Prima inkt en ook snel droog. Wij kiezen er daarom voor om niet in LED UV inkten te stappen. Die LED UV inkten zijn 3 tot 4 keer duurder en bij ons proces niet nodig.’ En dan betreden we het Walhalla van de ‘boekjesfabriek’, de drukkerij. Naast elkaar staan 5 Komori-persen: 4 achtkleuren- en een vijfkleurenpers. En er is nog ruimte voor een extra pers. De Lange: ‘De inktbuizen voor een eventuele extra achtkleurenpers hebben we alvast laten aanleggen.’

1 man voor 2 vouwmachines

Van de 104 man werken ‘maar’ 20 op de drukkerij. Jager: ‘Vandaar dat wij het niet hebben over een drukkerij, maar een fabriek.’ De nabewerking bestaat uit 2 delen. In de eerste hal staan Komori MBO-vouwmachines. De CoBO-stacks-robots die de gevouwen katernen automatisch opstapelen geven de operators ruimte, wat resulteert in een flinke efficiency. De Lange: ‘Eén man kan zo 2 vouwmachines bedienen.’ In de andere nabewerkingshal komt alles samen en worden er op de hecht- en garenloos brocheerapparatuur boeken, brochures en magazines van gemaakt. Vervolgens betreden we een hal waar het adresseren en postklaar maken van de vele magazines gebeurt. Zo’n 60% van de omzet van Veldhuis Media bestaat uit producten met een periodiek karakter, zoals magazines en catalogi.

Papier 100% duurder

En last but not least stuiten we op een enorme papiervoorraad. Een situatie die haaks staat op de tot voor een paar jaar zo gevierde just in time management filosofie. Die werkwijze gaat in de huidige ongekende papierschaarstewereld niet op. De Lange: ‘De voorraad is veel groter dan normaal. We moeten wel. We kunnen geen nee verkopen aan onze klanten.’ En daarmee belanden we op het andere grote onderwerp dat de mannen van Veldhuis Media bezig houdt; de extreme papierschaarste en daarmee gepaard gaande prijsstijgingen. Prijsstijgingen die ook gelden voor alle andere in te kopen zaken, zoals energie. De Lange: ‘Dat probleem delen we met al onze collega’s in de markt. Het is een bizarre situatie. Alleen al in 2022 zijn bepaalde papiersoorten 100% duurder geworden. Een ongekende situatie, door niemand voorzien. Vorig jaar vroegen we ons bij de eerste tekenen nog af wat we zouden doorberekenen.’

De nabewerking bestaat uit 2 delen. In de eerste hal staan Komori MBO-vouwmachines met CoBO-stacks-robots. In de andere nabewerkingshal (foto) komt alles samen en worden er op de hecht- en garenloos brocheerapparatuur boekjes, brochures en magazines van gemaakt.

Geen geld er achteraan gooien

‘Maar die prijsverhogingen kregen al gauw zo’n omvang dat we wel moesten. Anders gooi je er geld achteraan. Dan kun je beter stoppen.’ Jager: ‘De reacties van klanten zijn divers, maar iedereen leest de krant, weet wat er nu speelt en betaalt in de supermarkt ook wat er nu gevraagd wordt. Voor de meeste van onze klanten, periodieken, is het niet mogelijk om een editie over te slaan. Hun klanten hebben een betaald abonnement en de advertenties leveren ook geld op. Ook zij zullen in deze keten prijsverhogingen moeten doorvoeren. Het wordt nog spannend, want een aantal papierfabrieken werkt op Russisch gas.’ De Lange: ‘We hebben een groot verkoopteam, dat echt nog bij de klanten langsgaat. Door het delen alle kennis over de economische situatie en de specifieke marktsituatie met betrekking tot schaarste van papier en de prijsstijgingen van energieverbruik bij papierproductie, weten ze veelal begrip te kweken voor de moeilijke positie waarin we met z’n allen in de keten verkeren.’

Omzet stijgt hard, maar …

‘Maar het blijft moeilijk, omdat die prijsstijgingen te vaak voorkomen. Dit jaar hebben we al 3 keer een flinke prijsverhoging gehad en daarover moeten communiceren. We hebben in onze offertes dagprijzen staan. Het is net verse tong.’ Over omzet hebben ze bij Veldhuis Media niet te klagen. Maar een duidelijke aantekening is op zijn plaats volgens De Lange: ‘De omzet stijgt nu sterk, doordat de inkoopkosten stijgen, een gevolg van de al besproken prijsstijgingen en inflatie. Onze marge wordt daar niet beter van. Sterker nog, die staat zelfs onder druk, omdat het moeilijk blijkt om alles door te berekenen. Dat zet je wel aan het denken als je krantenberichten leest over de groei van de economie. Dit is groei, maar degene die hier het meeste baat bij heeft, is de Belastingdienst.’


Dit artikel verscheen eerder in PRINTmatters 6. Het magazine ook in de bus? Neem een abonnement.